HRZoN

Zeven verenigingen binnen het M&O domein hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘HRZoN’. De volgende verenigingen zijn hierbij betrokken: Develhub, LVSCNOBCO, NOBTRA, NOLOCNVvA en NVP.

Het doel is om de komende jaren samen te werken om het M&O vak verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren. Daarnaast gaan de zeven verenigingen binnen HRZoN samenwerken op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein.

Leden

Contact

E-mail
info@hrzon.network

Correspondentieadres
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Bezoekadres
Ambachtsstraat 15
3861 RH Nijkerk